Таблица маршрутов ОВД Ростовский ЗЦ ЕС ОрВД


19.09.2017

Таблица маршрутов ОВД Ростовский ЗЦ ЕС ОрВД

Код ИКАО трассы Разрешенное направление движения ВС между точками участка ВТ Эшелон Дата ддмм Время Примечание
1 2 с по от до с по  
Г244 КЕНЕН-ПАТУМ ПАТУМ-КЕНЕН F050 F300 20.09   0000 0730  
Г244 КЕНЕН-ПАТУМ ПАТУМ-КЕНЕН F050 F300 20.09   1800 2359  
А 100 РНД-ЕНИЛО ЕНИЛО-РНД F140 F290 20.09   0000 0730  
А 100 РНД-ЕНИЛО ЕНИЛО-РНД F140 F290 20.09   1800 2359  
Г118 ЛАТРИ-ЕР   F130 F180 20.09   0000 2359 Закрыто Ж5401/17
Б145 ЛАТРИ-СБ СБ-ЛАТРИ F130 F180 20.09   0000 2359 Закрыто Ж5401/17
Б493 ФАСАД-ГИНСА   F150 F260 20.09   0000 2359 Закрыто Ж5401/17
Б493 ФАСАД-РНД РНД-ФАСАД F150 F260 20.09   0000 2359 Закрыто Ж5401/17
Б947 ТАМАК-ЕР ЕР-ТАМАК F130 F320 20.09   0000 2359 Закрыто Ж5401/17
Б493 ГИНСА-АРЛЕБ   F110 F260 20.09   0000 2359  
А100 ЕНИЛО-РИДЛА РИДЛА-ЕНИЛО F140 F170 20.09   0000 2359  
А100 ЕНИЛО-РИДЛА РИДЛА-ЕНИЛО F330 F430 20.09   0000 2359  
Б494 ОЛГИН-УХ УХ-ОЛГИН F270 F320 20.09   0000 2359  
В316 АНАКА-РНД РНД-АНАКА F050 F400 20.09   0000 0500  
В316 АНАКА-РНД РНД-АНАКА F050 F400 20.09   1700 2359  
А100 РИДЛА-ДМ   F300 F430 20.09   0000 0700  
А100 РИДЛА-ДМ   F300 F430 20.09   1700 2359  
А245 АНАКА-АРНАД АРНАД-АНАКА F060 F160 20.09   0000 0500  
А245 АНАКА-АРНАД АРНАД-АНАКА F060 F160 20.09   1700 2359  
А245 АНАКА-АРНАД АРНАД-АНАКА F340 F430 20.09   0000 0700  
А245 АНАКА-АРНАД АРНАД-АНАКА F340 F430 20.09   1700 2359  
А227 ГАМАН-ЛАМЕТ ЛАМЕТ-ГАМАН F340 F430 20.09   0000 0700  
А227 ГАМАН-ЛАМЕТ ЛАМЕТ-ГАМАН F340 F430 20.09   1700 2359  
А805 ГАМАН-ОГАПА ОГАПА-ГОМАН F340 F530 20.09   0000 0700  
А805 ГАМАН-ОГАПА ОГАПА-ГОМАН F340 F530 20.09   1700 2359  
Б491 СМ-АНАКА АНАКА-СМ F170 F270 20.09   0000 0700  
Б491 СМ-АНАКА АНАКА-СМ F170 F270 20.09   1700 2359  
Б491 СМ-АНАКА АНАКА-СМ F340 F430 20.09   0000 0700  
Б491 СМ-АНАКА АНАКА-СМ F340 F430 20.09   1700 2359  
Б491 АНАКА-ПАЛЕР ПАЛЕР-АНАКА F340 F430 20.09   0000 0700  
Б491 АНАКА-ПАЛЕР ПАЛЕР-АНАКА F340 F430 20.09   1700 2359  
Г476 ОДИРА-АНАКА АНАКА-ОДИРА F300 F430 20.09   0000 0700  
Г476 ОДИРА-АНАКА АНАКА-ОДИРА F300 F430 20.09   1700 2359  
Г476 АНАКА-ОЛГИН ОЛГИН-АНАКА F310 F430 20.09   0000 0700  
Г476 АНАКА-ОЛГИН ОЛГИН-АНАКА F310 F430 20.09   1700 2359  
В343 АНАКА-СМОЛЕНСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АНАКА F060 F200 20.09   0000 0700  
В343 АНАКА-СМОЛЕНСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АНАКА F060 F200 20.09   1700 2359  
Г822 СОТУБ-БУРУД   F290 F430 20.09   0000 0700  
Г822 СОТУБ-БУРУД   F290 F430 20.09   1700 2359  
Г823 СОГТА-РИДЛА   F320 F430 20.09   0000 0700  
Г823 СОГТА-РИДЛА   F320 F430 20.09   1700 2359  
А102 СОМРО-ТУБНА   F120 F140 20.09   0000 2359  
Г364 НЕГАР-ГАМТУ ГАМТУ-НЕГАР F190 F250 20.09   0000 2359  
Г481 БАГОН-ТОНГИ ТОНГИ-БАГОН F090 F160 20.09   0000 2359  
Г901 ТАДИЛ-НАРЕД   F210 F260 20.09   0000 2359  
Г901 НАРЕД-ГАМТУ   F150 F260 20.09   0000 2359  
Р807 БЕБМИ-ТОНГИ ТОНГИ-БЕБМИ F150 F260 20.09   0000 2359  
А924 ДИПОР-ДЕРУГ ДЕРУГ-ДИПОР F100 F240 20.09   0000 2359  
Б967 РОКМО-БОРОК БОРОК-РОКМО F050 F140 20.09   0000 2359  
Б967 БОРОК-БАДКО БАДКО-БОРОК F100 F200 20.09   0000 2359  
Б494 БАДКО-РИСКА РИСКА-БАДКО F070 F260 20.09   0000 2359  
Б491 РОГТА-МЕГЕС МЕГЕС-РОГТА F200 F260 20.09   0000 2359  
Б494 РИСКА-МКЛ МКЛ-РИСКА F120 F260 20.09   0000 2359  
Б491 ПР-АТРЕЛ АТРЕЛ-ПР F170 F200 20.09   0000 2359  
Б948 ТЕСМИ-КУЛЕД КУЛЕД-ТЕСМИ F060 F210 20.09   0000 2359  
В40 ГУБОР-ЛИРБО ЛИРБО-ГУБОР F140 F250 20.09   0000 2359  
В40 ЛИРБО-ТЕСМИ ТЕСМИ-ЛИРБО F080 F250 20.09   0000 2359  
В54 УМБИК-НИНОР НИНОР F070 F400 20.09   0000 2359  
В93 КУРАД-НИНОР НИНОР-КУРАД F070 F400 20.09   0000 2359  
В54 НЗ-УМБИК УМБИК-НЗ F050 F400 20.09   0000 0310  
В54 НЗ-УМБИК УМБИК-НЗ F050 F400 20.09   1930 2359  
В93 ЬТ-КУРАД КУРАД-ЬТ F050 F400 20.09   0000 0310  
В93 ЬТ-КУРАД КУРАД-ЬТ F050 F400 20.09   1930 2359  
Б491 АТРЕЛ-СМ СМ-АТРЕЛ F170 F270 20.09   0000 0310  
Б491 АТРЕЛ-СМ СМ-АТРЕЛ F170 F270 20.09   1930 2359  
Р709 ЛЕНИР-ПРОЗР ПРОЗР-ЛЕНИР F170 F280 20.09   0000 0310  
Р709 ЛЕНИР-ПРОЗР ПРОЗР-ЛЕНИР F170 F280 20.09   1930 2359  
В79 НЗ-АДНЕТ АДНЕТ-НЗ F130 F400 20.09   0000 0310  
В79 НЗ-АДНЕТ АДНЕТ-НЗ F130 F400 20.09   1930 2359  
В79 АДНЕТ-БИНОЛ БИНОЛ-АДНЕТ F170 F400 20.09   0000 0310  
В79 АДНЕТ-БИНОЛ БИНОЛ-АДНЕТ F170 F400 20.09   1930 2359  
Б494 РОТИМ-ТЕСМИ ТЕСМИ-РОТИМ F070 F150 20.09   0000 0320  
Б494 РОТИМ-ТЕСМИ ТЕСМИ-РОТИМ F070 F150 20.09   1800 2359  
Б820 КНД-НД НД-КНД F170 F200 20.09   0000 0320  
Б820 КНД-НД НД-КНД F170 F200 20.09   1800 2359  
Г901 КУЛЕД-ТАДИЛ   F210 F260 20.09   0000 0320  
Г901 КУЛЕД-ТАДИЛ   F210 F260 20.09   1800 2359  
Г901 КУЛЕД-ТАДИЛ   F400 F400 20.09   0000 2359  
Р114 РИНЕК-НЗ НЗ-РИНЕК F060 F260 20.09   0000 0320  
Р114 РИНЕК-НЗ НЗ-РИНЕК F060 F260 20.09   1800 2359  
В79 СОПАС-НЗ НЗ-СОПСАС F050 F400 20.09   0000 0320  
В79 СОПАС-НЗ НЗ-СОПСАС F050 F400 20.09   1800 2359  
В84 КУЛЕД-ЕЛИ ЕЛИ-КУЛЕД F050 F400 20.09   0000 0320  
В84 КУЛЕД-ЕЛИ ЕЛИ-КУЛЕД F050 F400 20.09   1800 2359  
Р114 БА-РИНЕК РИНЕК-БА F190 F260 20.09   0000 0320  
Р114 БА-РИНЕК РИНЕК-БА F190 F260 20.09   1800 2359  
В74 РНД-УХ УХ-РНД F050 F400 20.09   0000 0320  
В74 РНД-УХ УХ-РНД F050 F400 20.09   1800 2359  
В79 РНД-СОПАС СОПАС-РНД F070 F400 20.09   0000 0320  
В79 РНД-СОПАС СОПАС-РНД F070 F400 20.09   1800 2359  
В70 АНАКА-РНД РНД-АНАКА F050 F400 20.09   0000 0320  
В70 АНАКА-РНД РНД-АНАКА F050 F400 20.09   1800 2359  
В70 РНД-МОР МОР-РНД F060 F400 20.09   0000 2359  
Г128 СУРЕМ-МОР МОР-СУРЕМ F090 F130 20.09   0000 2359  
Г128 МОР-КА КА-МОР F070 F180 20.09   0000 2359  
Г904 СУТАГ-МОР МОР-СУТАГ F270 F280 20.09   0000 2359  
В18 ОГОНА-МОР МОР-ОГОНА F190 F330 20.09   0000 2359  
Г128 СТ-СУРЕМ СУРЕМ-СТ F070 F100 20.09   0000 2359  
Р704 АРНИС-ТУСУН   F430 F510 20.09   0000 1130  
Р704 АРНИС-ТУСУН   F430 F510 20.09   2130 2359  
Г487 ОБАТА-РОКМО РОКМО-ОБАТА F050 F170 20.09   0000 0630  
Г487 ОБАТА-РОКМО РОКМО-ОБАТА F050 F170 20.09   1630 2359  
Г487 ОБАТА-РОКМО РОКМО-ОБАТА F310 F410 20.09   0000 0630  
Г487 ОБАТА-РОКМО РОКМО-ОБАТА F310 F410 20.09   1630 2359  
Р710 ЗГ-УП УП-ЗГ F050 F170 20.09   0000 0630  
Р710 ЗГ-УП УП-ЗГ F050 F170 20.09   1630 2359  
Р710 ЗГ-УП УП-ЗГ F310 F410 20.09   0000 0630  
Р710 ЗГ-УП УП-ЗГ F310 F410 20.09   1630 2359  
В87 ЛИДУС-ЗГ ЗГ-ЛИДУС F050 F400 20.09   0000 0630  
В87 ЛИДУС-ЗГ ЗГ-ЛИДУС F050 F400 20.09   1630 2359  
Г244 РНД-КЕНЕН КЕНЕН-РНД F070 F300 20.09   0000 2359  
Г904 ФАСАД-СУТАГ СУТАГ-ФАСАД F150 F260 20.09   0000 2359 Закрыто Ж5401/17
А87 БАНПА-АЗАБИ   F110 F170 20.09   0000 2359  
Б491 МКЛ-МОМУГ МОМУГ-МКЛ F140 F260 20.09   0000 2359  
Б491 МОМУГ-РОГТА РОГТА-МОМУГ F160 F260 20.09   0000 2359  
Б493 АРЛЕБ-ТИКНА   F110 F180 20.09   0000 2359  
Б549 ИНБАК-РЕНАТ   F300 F430 20.09   0000 2359  
Б947 ЕР-КУЛОМ КУЛОМ-ЕР F060 F150 20.09   0000 2359  
Б947 ЕР-КУЛОМ КУЛОМ-ЕР F340 F530 20.09   0000 2359  
Б947 КУЛОМ-ТЕСМИ ТЕСМИ-КУЛОМ F340 F530 20.09   0000 2359  
Б950 ЛАМЕТ-ГИПАМ ГИПАМ-ЛАМЕТ F080 F200 20.09   0000 2359  
Б950 ГИПАМ-АГ АГ-ГИПАМ F130 F200 20.09   0000 2359  
Г244 ПАТУМ-ТОКНО   F320 F410 20.09   0000 2359  
Г900 ИДИЛИ-СТ СТ-ИДИЛИ F070 F120 20.09   0000 2359  
Г901 МЕТОЛ-АДАПИ АДАПИ-МЕТОЛ F070 F150 20.09   0000 2359  
Г914 НАМЕН-ОДРИК ОДРИК-НАМЕН F250 F300 20.09   0000 2359  
Г914 ОДРИК-ГОРАК ГОРАК-ОДРИК F140 F300 20.09   0000 2359  
Г914 ГОРАК-ГАСНИ ГАСНИ-ГОРАК F230 F300 20.09   0000 2359  
Г914 ГАСНИ-ПИНТА ПИНТА-ГАСНИ F210 F300 20.09   0000 2359  
Г923 АКТУР-МАМАК МАМАК-АКТУР F050 F140 20.09   0000 2359  
Г923 МАМАК-БАМОГ БАМОГ-МАМАК F210 F300 20.09   0000 2359  
Р103 ГОРАК-ЛЕЛОТ ЛЕЛОТ-ГОРАК F210 F300 20.09   0000 2359  
Р114 ЛАМЕТ-КАРАТ КАРАТ-ЛАМЕТ F080 F200 20.09   0000 2359  
Р114 КАРАТ-ТУДЕК ТУДЕК-КАРАТ F080 F190 20.09   0000 2359  
Р230 ОЛЕНА-ЛАМЕТ ЛАМЕТ-ОЛЕНА F340 F530 20.09   0000 2359  
Р709 ОГМОС-ТУДЕК ТУДЕК-ОГМОС F080 F160 20.09   0000 2359  
В54 НИНОР-ПЕЛИР ПЕЛИР-НИНОР F100 F300 20.09   0000 2359  
В54 ПЕЛИР-АЛЕГИ   F070 F300 20.09   0000 2359  
В86 МКЛ-РЕМКА РЕМКА-МКЛ F120 F400 20.09   0000 2359  
В86 РЕМКА-ГАСНИ ГАСНИ-РЕМКА F080 F400 20.09   0000 2359  
В106 ПОМОС-МЕТОЛ МЕТОЛ-ПОМОС F070 F510 20.09   0000 2359  
В315 ЛАТУК-МЕТОЛ МЕТОЛ-ЛАТУК F050 F120 20.09   0000 2359  
В315 ЛАТУК-МЕТОЛ МЕТОЛ-ЛАТУК F140 F400 20.09   0000 2359  

Возврат к списку